Home > Revalidatie > Enkelletsel

Enkelletsel

Jaarlijks lopen er in Nederland zo’n 600.000 mensen een traumatisch (na een ongeluk) letsel op aan de enkel. Meer dan de helft daarvan ontstaat tijdens sportbeoefening. Dit gebeurt vaak op de klassieke manier: iemand gaat door zijn enkel die dan dubbelklapt. In de fysiotherapeutische termen noemen we dit een inversietrauma waarbij de buitenbanden van de enkel het vaakst verrekken of scheuren. Schade aan de banden kan instabiliteit tot gevolg hebben, dus het is belangrijk om de enkel aandachtig te onderzoeken en te behandelen. 

Bij een traumatisch enkelletsel kunnen ook andere structuren schade oplopen, bijvoorbeeld de syndesmosis, fracturen van botten in de enkelregio, schade aan de binnenbanden, aan het kraakbeenletsel, etc.

Enkelletsel

Jaarlijks lopen er in Nederland zo’n 600.000 mensen een traumatisch (na een ongeluk) letsel op aan de enkel. Meer dan de helft daarvan ontstaat tijdens sportbeoefening. Dit gebeurt vaak op de klassieke manier: iemand gaat door zijn enkel die dan dubbelklapt. In de fysiotherapeutische termen noemen we dit een inversietrauma waarbij de buitenbanden van de enkel het vaakst verrekken of scheuren. Schade aan de banden kan instabiliteit tot gevolg hebben, dus het is belangrijk om de enkel aandachtig te onderzoeken en te behandelen. 

Bij een traumatisch enkelletsel kunnen ook andere structuren schade oplopen, bijvoorbeeld de syndesmosis, fracturen van botten in de enkelregio, schade aan de binnenbanden, aan het kraakbeenletsel, etc.

Symptomen enkelletsel

Indien iemand door zijn enkel gaat ontstaat er vaak direct pijn aan de buitenzijde van de enkel. De enkel kan direct of na enkele tijd ontstekingsverschijnselen tonen. De ontstekingsverschijnselen zijn het dik worden van de enkel, warm, verkleuring (blauw), pijn en verlies van functie, d.w.z. minder vermogen om de enkel te belasten. Direct na het trauma moment is het belangrijk om aanvankelijk de RICE-principes toe te passen. RICE is een afkorting:

  • R: Rust
  • I: IJs
  • C: Compressie
  • E: Elevatie

De eerste dagen na het trauma bestaan de symptomen vooral uit pijn, stijfheid en hinder tijdens het lopen. Indien de pijnintensiteit als hoog wordt ervaren door de patiënt wordt het gebruik van krukken geadviseerd. Een afspraak bij de fysiotherapeut wordt idealiter gemaakt binnen 0 tot 5 dagen na het ontstaan van het trauma.

Diagnose van de fysiotherapeut

De fysiotherapeut zal beginnen met een ’screening’. Daarmee moet worden vastgesteld dat er geen sprake van een mogelijke ernstige oorzaak van de klachten, bijvoorbeeld een fractuur (breuk). Daarna volgt een gesprek waarbij de fysiotherapeut een inschatting wil maken van het trauma, de klachten van de patiënt en hoe die in verhouding staan tot de hulpvraag van de patiënt.

Behandeling enkelletsel

Het normale herstel van een inversieletsel duurt over het algemeen 3 tot 6 weken. Bij hoog-intensieve sportbelasting kan dit zich uitstrekken tot 12 weken, gezien de hoge eisen die aan het lichaam gesteld worden. Het herstel kan grofweg in 3 fases worden opgedeeld:

Ontstekingsfase:
Dit is de eerste fase na het ontstaan van het letsel. Hier staan vaak de ontstekingsverschijnselen zoals pijn op de voorgrond. Het doel van de behandeling is in deze fase dan ook om de ontstekingsverschijnselen doen af te nemen. Dit doen we middels de RICE-principes, mobilisaties en laag-intensieve oefeningen. 

Proliferatiefase:
In deze fase is het voornaamste doel om weer de algemene dagelijkse handelingen te kunnen uitvoeren zonder hulpmiddelen en de eerste stap te kunnen zetten richting specifieke oefentherapie. Indien hiervoor gebruik is gemaakt van krukken, wordt dat in deze fase afgebouwd en wordt er begonnen met belaste oefenvormen gericht op het tolereren van het lichaamsgewicht op het aangedane been. De stabiliteit word getraind met balansoefeningen. 

Remodeleringsfase:
In de remodeleringsfase bevindt zich de overgang tussen de oefentherapie in de praktijk en de sportbelasting van de patiënt. De intensiteit en moeilijkheidsgraad van de oefeningen gaan omhoog en de oefeningen worden nu zo specifiek mogelijk gemaakt naar de sport van de desbetreffende patiënt. Daarnaast willen we de patiënt op hoog niveau trainen zodat de kans op herhaling zo klein mogelijk is. 

Indien een patiënt vaak door zijn enkel gaat (functionele instabiliteit) biedt Fysiotherapie Adams ook preventietraining aan. Door middel van oefeningen kunnen we het risico op nieuwe enkelblessures verkleinen. Dat zijn vooral hoogenergetische oefeningen waarbij het gaat om het van tevoren aanspannen van de stabiliserende spieren. Dit van tevoren aan spannen noemen we preflex. Preflex is belangrijk omdat de spieren eigenlijk te laat waren om de blessure te voorkomen. Door het been efficiënt iets eerder aan te spannen voor het raken van de grond kan letsel worden voorkomen. 

Jet Wanders

Fysiotherapeut sinds 2015. De mensen die ik behandel zijn voornamelijk mensen met artrose aan heupen en/of knieën. Ook voor revalidatie na een totale knie of totale heup bent u bij mij op het juiste adres.
jet@fysiotherapieadams.nl

Chris Koop

Fysiotherapeut sinds 2021. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.  Daarnaast is Chris samen met Jos en Devano onderdeel van de kniegroep.
chris@fysiotherapieadams.nl

Devano Pieter

Fysiotherapeut sinds 2019 en sinds 2021 Master manueel therapeut i.o. aan de SOMT. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.
devano@fysiotherapieadams.nl

Jet Wanders

Fysiotherapeut sinds 2015. De mensen die ik behandel zijn voornamelijk mensen met artrose aan heupen en/of knieën. Ook voor revalidatie na een totale knie of totale heup bent u bij mij op het juiste adres.
jet@fysiotherapieadams.nl

Devano Pieter

Fysiotherapeut sinds 2019 en sinds 2021 Master manueel therapeut i.o. aan de SOMT. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.
devano@fysiotherapieadams.nl

Chris Koop

Fysiotherapeut sinds 2021. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.  Daarnaast is Chris samen met Jos en Devano onderdeel van de kniegroep.
chris@fysiotherapieadams.nl

Enkelletsel

OVER FYSIOTHERAPIE ADAMS

Fysiotherapie Adams

In de praktijk van Fysiotherapie Adams in Alkmaar kunt u terecht voor professionele behandeling van uw lichamelijke klachten.

Wij zijn gespecaliseerd in sportfysiotherapie, manuele therapie en revalidatie na heup- of knieoperaties.