Home > Sportfysiotherapie > Kniebanden

Kniebanden

De knie is opgebouwd uit een binnenband (ligamentum collaterale mediale (MCL)), een buitenband (ligamentum collaterale laterale (LCL)), een voorste kruisband (ACL) en een achterste kruisband (PCL). De binnen- en buitenband zorgen voor de zijwaartse stabiliteit/stevigheid van de knie. De voorste en achterste kruisband zijn verantwoordelijk voor de voor- en achterwaartse stabiliteit. Gezamenlijk zijn de kniebanden betrokken bij de stabiliteit van de knie bij draaiingen.

Kniebanden

De knie is opgebouwd uit een binnenband (ligamentum collaterale mediale (MCL)), een buitenband (ligamentum collaterale laterale (LCL)), een voorste kruisband (ACL) en een achterste kruisband (PCL).

De binnen- en buitenband zorgen voor de zijwaartse stabiliteit/stevigheid van de knie. De voorste en achterste kruisband zijn verantwoordelijk voor de voor- en achterwaartse stabiliteit. Gezamenlijk zijn de kniebanden betrokken bij de stabiliteit van de knie bij draaiingen.

Kniebanden blessure

Een blessure aan de binnen- of buitenband van de knie is meestal het gevolg van een ongeluk of trauma. Zo’n blessure kan ontstaan in de sport maar ook in het dagelijks leven. De binnenband raakt beschadigd als de knie naar binnen klapt (valgiseerd, valgus maakt). De buitenband raakt beschadigd als de knie naar buiten klapt (varus maakt). Deze bewegingen kunnen tot gevolg hebben dat de band wordt beschadigd waarbij er een scheur in de band ontstaat. De band kan dan inscheuren (partiële/gedeeltelijke scheur/ruptuur) en zelfs volledig afscheuren.

De mate van letsel aan de binnen- of buitenband is onder te verdelen in diverse gradaties:

Graad 1: Minimale schade of instabiliteit
Graad 2: Gedeeltelijk ingescheurd met matige instabiliteit
Graad 3: Bijna geheel of geheel gescheurd met forse instabiliteit

Symptonen blessure kniebanden

Als gevolg van het scheuren van een knieband ervaren mensen pijnklachten aan de knie. Bij het scheuren van de binnenband ervaren mensen pijn aan de binnenzijde van de knie. Soms gaat dat gepaard met een bloeduitstorting. Ook is de knie dan vaak dik. Afhankelijk van de omvang van het letsel wordt ook een instabiel gevoel van de knie ervaren. Het voelt dan alsof de knie naar binnen klapt of draait. Bij het scheuren van de buitenband ervaren mensen pijn en instabiliteit aan de buitenzijde van de knie.

Behandeling bij knieband letsel

De behandeling van letsel aan de kniebanden is afhankelijk van de mate van dit letsel.

Graad 1: letsel geeft alleen pijn zonder instabiliteit. Dit gaat vanzelf binnen 4 tot 6 weken voorbij.
Graad 2 en 3: letsels gaan niet vanzelf over. Onderzoek heeft aangetoond dat deze letsels goed kunnen herstellen als die snel worden behandeld met een brace. De behandeling is afhankelijk is van de tijdsduur tussen het ontstaan van het letsel en het stellen van de diagnose. Als de diagnose bandletsel Graad 2 of 3 binnen twee weken na ontstaan wordt gesteld, moet gedurende zes weken, 24 uur per dag een aangemeten brace worden gedragen. Met zo’n brace is het mogelijk te lopen, te fietsen en te bewegen. Bij goed herstel is het na zes weken weer mogelijk te sporten.

Graad 2 en 3 bandletsels, die later dan 2 weken worden gediagnosticeerd, herstellen minder goed. Het dragen van een brace is 3 tot 4 weken na het ontstaan van het letsel nog wel zinvol, maar de blessure kan leiden tot een chronische instabiliteit. Dit wil zeggen dat de band meer ruimte heeft (laxiteit). Chronische Graad 2 instabiliteit kan meestal door goede revalidatie en training worden behandeld. Mogelijk is er dan tijdens de sport en in het dagelijks leven sprake van minimale klachten.

Chronische graad 3 instabiliteit is veel erger. Tijdens het sporten en dagelijkse activiteiten kan dat klachten opleveren. Bij deze patiënten kan een operatie zorgen voor een goed herstel van de stevigheid van de knie. De beslissing om te opereren of liever conservatief te revalideren kan goed worden genomen in samenspraak met de fysiotherapeut en de orthopeed. Luister ook naar onze podcast-serie over kruisbandletsel. Die ook op deze website te vinden is.

Jos van Geffen

Sinds 2005 werkzaam als fysiotherapeut daarnaast is hij Master in de Manuele Therapie methode en Sport-
fysiotherapie. Inmiddels al uitgegroeid tot de specialist van knieklachten en revalidatie na knie-
operaties in de kop van Noord-Holland.
jos@fysiotherapieadams.nl

Chris Koop

Fysiotherapeut sinds 2021. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.  Daarnaast is Chris samen met Jos en Devano onderdeel van de kniegroep.
chris@fysiotherapieadams.nl

Devano Pieter

Fysiotherapeut sinds 2019 en sinds 2021 Master manueel therapeut i.o. aan de SOMT. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.
devano@fysiotherapieadams.nl

Jos van Geffen

Sinds 2005 werkzaam als fysiotherapeut daarnaast is hij Master in de Manuele Therapie methode en Sport-
fysiotherapie. Inmiddels al uitgegroeid tot de specialist van knieklachten en revalidatie na knie-
operaties in de kop van Noord-Holland.
jos@fysiotherapieadams.nl

Devano Pieter

Fysiotherapeut sinds 2019 en sinds 2021 Master manueel therapeut i.o. aan de SOMT. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.
devano@fysiotherapieadams.nl

Chris Koop

Fysiotherapeut sinds 2021. De mensen die ik voornamelijk behandel zijn sporters en revalidanten waarbij een orthopedische ingreep is uitgevoerd aan de knie.  Daarnaast is Chris samen met Jos en Devano onderdeel van de kniegroep.
chris@fysiotherapieadams.nl

OVER FYSIOTHERAPIE ADAMS

Fysiotherapie Adams

In de praktijk van Fysiotherapie Adams in Alkmaar kunt u terecht voor professionele behandeling van uw lichamelijke klachten.

Wij zijn gespecaliseerd in sportfysiotherapie, manuele therapie en revalidatie na heup- of knieoperaties.